Friends Cup 2010

Druhý ročník privátneho tenisového turnaja priniesol zmenu v jeho organizácii. Turnaj bol rozdelený do 2 kategórii. Pozvanie prijalo 40 hráčov.

 

Celkové poradie A skupina:   1. Jordán Žufka st. - Jordán Žufka ml.

                                              2. Emil Bulla - Milan Schmidt

                                              3. Jozef Potis - Jakub Žufka

                                              3. Július Valica ml. - Jana Majlišová

 

Celkové poradie B skupina:   1. Miloš Bíreš - Peter Lysek st.

                                              2. Rudolf Benci - Branislav Grossmann

                                              3. Jozef Michalka - Slavomír Šimko

                                              3. Vladimír Zipser - Michal Schnierer

 

Za vynikajúce športové výkony všetkým hráčom ďakujeme a tešíme sa na Friends Cup 2011.