Top produkty

Ochrana osobných údajov

Firma Radoslav Gajdoš GAFAB nezhromažďuje žiadne osobné údaje, ktoré by mohli identifikovať špecifickú osobu, okrem prípadov, kde osoba sama poskytne firme tieto údaje dobrovoľne. Takéto údaje môžu byť získané v prípade, keď sa osoba dobrovoľne zaregistruje za účelom využívania služieb serveru, účastníci prieskumu, účastníci hlasovania atď.

 Akékoľvek osobné údaje identifikujúce konkrétnu osobu nebudú odovzdané tretej strane, okrem prípadov, keď užívateľ bude na to upozornený v dobe zberu údajov.

Firma Radoslav Gajdoš GAFAB si vyhradzuje právo uskutočňovať analýzy o správaní užívateľov na svojich internetových stránkach. Medzi tieto analýzy patria napr. meranie návštevnosti. 

Na žiadosť užívateľa podnikne firma Radoslav Gajdoš GAFAB finančne primerané kroky k odstráneniu všetkých osobných údajov daného užívateľa.

 

Gafab © 2020